• Hem
 • Felanmälan och Akuta Ärenden

Felanmälan / Akut ärende

 • Hem
 • Felanmälan och Akuta Ärenden

Felanmälan

Logga in på medlemssidan för att använda formuläret för felanmälan samt kontaktuppgifter vid brådskande ärenden.

Akuta ärenden /Jour övriga tider ring Jackie Dahl 070-771 71 94

Jour ska endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad.

Vid joursamtal kan en kostnad för detta kan komma att debiteras om felet beror på den boende.

Akuta tillbud på icke ordinarie arbetstid där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag kan anmälas till Larmcentral.

Exempel på akuta fel:

 • – Hissen har fastnat.
 • – En vattenledning har brustit och vatten forsar ut.
 • – Fönsterruta är krossad.
 • – Värme, vatten eller elektricitet saknas. ytterdörr går inte att stänga.
 • – Inbrott i gemensamma lokaler och liknande händelser.

Icke akuta ärenden

Felanmälan avseende allmänna utrymmen, t ex:

 • – Belysning och annat i entré och trappuppgångar
 • – Anslagstavlor i entré
 • – Spegel i hiss har gått sönder
 • – Inpasseringsbricka eller porttelefon
 • – Allmänna ytor i förrådsutrymmen samt dörrar och lås till dessa

Obs!

Jourutryckningar för åtgärdande av mindre fel eller fel av icke akut karaktär debiteras bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren debiteras även i de fall då denne anses vara vållande till felet/skadan.

Oavsett vem du larmar skall du alltid:

 • Ange adressen, varifrån larmet kommer.
 • Uppge ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.
 • Uppge aktuellt fel eller skada.
 • Informera även styrelsen via info@brfthebronze.se
Stäng meny